రాగి చెంబులో నీరు త్రాగితే ఆరోగ్యానికి మంచిదా | Doctor SamaramDoctorSamaram #SamaramVideos #DrSamaram #HealthTipsInTelugu #TeluguHealthTips #samaram #doctortips #doctor #samaramsalahalu …

12 Comments

  1. రాగి కాయిన్స్ పుష్కరాల సమయంలో ఎందుకు వేస్తారో తెలుసా
    రాగి నీటిని శుభ్రం చేస్తుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published.