ඔතමුද platinum grape blunt එකක්GanjaKolla #Dimi3 ඔතමුද platinum grape blunt එකක් ගංජා strain එකේ නම – Cherry Pie THC level එක – 26% මේකෙන් වන බලපෑම්…

21 Comments

  1. මචං සිරාවටම කෙල හැලෙනව මේක බලද්දි මට හිතුන එක දෙයක් තමා ගංජා කියන්නෙ ලංකාවෙන් එලියට යන්න හොද හේතුවක් කියලා..

Leave a Reply

Your email address will not be published.