26 Comments

  1. khi có tiền gái khuôn mặt đều thay đổi được các kịch bản đối phó báo chí,tất cả mọi người, rạch nát mặt thì làm sát thủ thôi bye bye,,, hoặc cuộc sống mới

Leave a Reply

Your email address will not be published.