โรคนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ (Insomnia) | Re-Mind : อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม [Mahidol Channel]หลับยาก หลับไม่สนิท หลับ ๆ ตื่น ๆ หรือตื่นเช้ากว่าปกติ คือสัญญาณบ่งบอก…

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.