20 Comments

  1. మమ్మును ధైర్యపరిచే శక్తివంతమైన దేవుని వాక్యంను మీ ద్వారా పంపిన ఆ దేవునికే మహిమ కలుగును గాక…
    May god bless you abundantly…..
    Pastor garu…..

Leave a Reply

Your email address will not be published.